Account Suspended
این اکانت بوسیله برلیان هاست مسدود شده است
انسداد به دلیل عدم پرداخت صورتحساب یا مغایرت با قوانین می باشد